Windpark Meerhout

Het windmolenpark Meerhout is een van de windparken waarin buurtbewoners via Electrabel CoGreen in 2017 kunnen investeren. Hierna vind je algemene informatie over het windpark.

Beschrijving

Het windpark Meerhout bevindt zich langs het Albertkanaal. Het bestaat uit drie windturbines van elk 3,4 MW. De geschatte productie door het windpark bedraagt 21 miljoen kWh per jaar. Dat komt overeen met het verbruik van 6 000 gezinnen. Het park vermijdt de uitstoot van 9 600 ton CO2 per jaar.

Het windpark werd gerealiseerd en wordt uitgebaat en onderhouden door Wind4Flanders Projects 3 cvba, een partnership tussen ENGIE, de vennootschap Zefier cvba, IKA alsmede de Intercommunale van Brabant voor Elektriciteit (I.B.E).

Informatie over de ontwikkeling en de bouw van het windpark vind je op de wind blog.

Productie van het windpark

In 2018 bedroeg de productie 13556 MWh (= het gemiddeld jaarverbruik van 3873 gezinnen).

In de periode januari-mei 2019 bedroeg de productie 8713 MWh (= het gemiddeld verbruik van 5974 gezinnen in vijf maanden).

Aandeelhouders

In september-oktober 2017 konden de inwoners van 2430 Laakdal of 2450 Meerhout aandeelhouder worden.