×

Privacybeleid CoGreen

Deze informatieve kennisgeving legt uit welke persoonlijke gegevens CoGreen cv (Simón Bolívarlaan 36, 1000 Brussel) als verwerkingsverantwoordelijke van u verzamelt en verwerkt wanneer u onze website gebruikt.

Welke informatie verzamelen we?

Twee verschillende soorten gegevens worden verwerkt via deze website

  1. de gegevens die u zelf invoert via de verschillende formulieren op onze website; en
  2. cookies. Voor meer informatie hierover, kunt u ons cookiebeleid lezen.

Hoe gebruiken we persoonlijke informatie?

De gegevens die u invoert via de verschillende formulieren op de website, worden verwerkt met als doel:

  1. het beheer van onze aandeelhouders categorie B en
  2. informatieverstrekking en gerelateerde marketing betreffende nieuwe windparken aan geïnteresseerden.

 

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens uitsluitend met uw toestemming. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website (bijvoorbeeld om toe te laten de formulieren in te vullen en correct te verzenden) vormen hierop de uitzondering en worden gebruikt op basis van ons gerechtvaardigd belang van een goede werking en bruikbaarheid van onze website.

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zoals uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer die zijn meegedeeld via uw aanvraag om aandeelhouder categorie B te worden, worden verwijderd zodra uw aanvraag niet leidt tot een aandeelhouderschap categorie B.  Indien uw aanvraag leidt tot een aandeelhouderschap categorie B blijven zij behouden voor de duur van de vennootschap voor het beheer van onze aandeelhouders categorie B.
 

Persoonsgegevens zoals uw voornaam, achternaam, adres, e-mailadres die zijn gedeeld via uw aanvraag tot informatieverstrekking betreffende nieuwe windparken, worden gedurende 24 maanden bewaard.

 

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen voor hun doeleinden, uitgezonderd met Electrabel nv (Simón Bolívarlaan 36, 1000 Brussel) die de gegevens voor ons verwerkt.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Als betrokkene kunt u verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot uw verwerkte persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming:
 

- het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens;
- het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren;
- het recht om uw persoonlijke gegevens te wissen ("recht op vergetelheid");
- het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
- het recht op beperking van verwerking;
- het recht om bezwaar te maken.

U kunt altijd deze rechten uitoefenen door een brief te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan CoGreen, Simón Bolívarlaan 36, B-1000 Brussel.  U kunt ook een mail sturen naar data.protection.be@engie.com.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA - APD): www.GegevensBeschermingsAutoriteit.be (NL) of www.AutoriteProtectionDonnees.be (FR).

Waar verwerken en bewaren wij uw gegevens?

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de Shared Drive van Electrabel nv. Alleen medewerkers van de afdeling Renewable Energies van Electrabel nv hebben toegang tot deze gegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

CoGreen stelt alles in het werk om haar netwerk grondig te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te vrijwaren. Bijvoorbeeld:
 

- Wij maken gebruik van de SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat vertrouwelijke paswoorden en persoonsgegevens kunnen worden onderschept of gedecodeerd.
- Het interne netwerk van CoGreen is beveiligd door een secure firewall en niet rechtstreeks toegankelijk via het internet.

Contactgegevens

Indien u uw rechten wil uitoefenen of een vraag hebt in verband met privacy, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming:
 

- Via email naar data.protection.be@engie.com; of
- Per post naar PB 10020, B - 1030 Schaarbeek Brussel Noordstation.